LOG IN

Termeni și condiții

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

NYX Professional Makeup Face Awards 2017

Perioada campaniei: 10.03.2017 - 21.08.2017

ACT ADIȚIONAL NR. 1 La regulamentul Campaniei ”NYX Professional Makeup Face Awards 2017”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

SECȚIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE ȘI ARIA DE DESFĂŞURARE

SECȚIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE

SECȚIUNEA 4. PREMIILE

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

SECTIUNEA 6. CONDIȚII DE ACORDARE, VALIDARE ȘI PUNERE ÎN POSESIE A PREMIILOR

SECŢIUNEA 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

SECȚIUNEA 8. TAXE

SECȚIUNEA 9. LITIGII

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE